Personligt Ombud – Ett bra stöd för människor med psykisk ohälsa!

Personligt Ombud är en yrkesgrupp som startades för mer än 16 år sedan. Anledningen var då liksom idag behovet som psykiskt sjuka iofta behöver för att föra sin talan och få igenom de önskemål av hjälp för de behov de har rätt att få gentemot olika huvudmän.
Socialstyrelsen har noga följt detta klientarbete/ ombudsuppdrag och presenterat de effekter som skett för människor med psykisk ohälsa. Resultatet presenterades genom både en 3-års och 6-års forskningsrapport. Resultatet visar på så goda resultat och uppnådda förändringar i inom olika livsområden att den statliga finansieringen ökades från att omfatta den första försöksperiodens 40-tal ombud till dagens ca 350 personliga ombud i hela landet!
Att söka och beviljas ombud är helt gratis och ombudens arbetsuppgift är att föra fram de önskemål ”klienten” vill ha.
Ombuden arbetar med en vardagsnära arbetsmetod vilket grundar sig i att klienten och ombudet först lär känna varandra initialt med tanke på att skapa en trygg arbetsallians. En form av kartläggning av klientens behov sker i vilken även ombuden har till uppgift att visa och informera klienten om det totala utbudet av samhällsstöd och regelverk som finns.
En viktig framgångsfaktor för människors möjlighet till förändring av sin livssituation är att de själva ska kunna välja vilka förändringar de önskar.
Idag ser vi ombud att följande önskemål är mest prioriterat att få stöd och förändringar i:
1- Ekonomiproblem i olika former
2- Få till stånd fungerande myndighetskontakter
3- Arbete & sysselsättningsproblem
4- Få sin boendesituation att fungera
5- Stöd i att få en fungerande behandling (och utredningar)

För mer information kan man besöka Personliga Ombudens yrkesförening YPOS hemsida.

Staffan Lundström
Personligt Ombud Piteå
Även styrelsemedlem i YPOS

  • Tjänstgörande redaktörer: Frida Westergård, Love Isakson Svensén och Nils Höglander
  • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
  • Redaktionschef: Karin Schmidt
  • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
  • Org.nr: 556100-1123
  • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
  • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
  • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
  • Telefon växel: 08 725 20 00
  • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB